Tuesday, 20/04/2021 - 20:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Hồng Phong

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HSY

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU

NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

Căn cứ công văn số 577/PGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2019 về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa;

Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020 của trường THCS Lê Hồng Phong;

Căn cứ  vào tình hình thực tế chất lượng học sinh đầu năm học 2019-2020;

 Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2019-2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm hỗ trợ, bổ sung kiến thức cơ bản trong quá trình tiếp thu bài dạy trên lớp cho một số đối tượng học sinh yếu;

Đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh học yếu theo kịp với bạn bè, giúp các em tự tin hơn trong quá trình học tập;

Hạn chế đến mức tối đa những em học sinh học yếu ở một số môn học;

Giảm tỉ lệ học sinh yếu, lưu ban, và học sinh bỏ học;

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2. Yêu cầu

Giáo viên được phân công phụ đạo học sinh yếu cần xây dựng thiết kế quá trình soạn giảng (lớp 2 buổi) phù hợp, linh hoạt với các đối tượng học sinh. Các chủ đề phụ đạo cần thống nhất theo bộ môn, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với nhận thức của học sinh, đặc biệt là học sinh yếu.

Các tổ chuyên môn có môn phụ đạo cần lập kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Đặc điểm tình hình

a) Thuận lợi

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Sở giáo dục, Phòng giáo dục Đào tạo, Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tại địa phương.

Cơ sở vật chất của trường từng bước đáp ứng cho điều kiện dạy và học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Tất cả lớp đều tổ chức dạy 2 buổi/ngày

Đội ngũ CB- GV-CNV có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đủ năng lực chuyên môn.

b) Khó khăn

Thời gian thực hiện các tiết dạy học chính khóa và dạy học 2 buổi/ngày rải đều 2 buổi sáng và chiều (Buổi sáng từ 4 đến 5 tiết, buổi chiều từ 3 đến 4 tiết) nên thời gian để thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu không nhiều.

Một số Giáo viên ở xa trường ảnh hưởng ít nhiều đến công tác phụ đạo.

Một số ít học sinh chưa xác định đúng đắn thái độ học tập.

Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em.

c) Tình hình học sinh yếu

Đến cuối năm học 2018-2019 toàn trường có 09 học sinh yếu phải kiểm tra lại trong hè. Số học sinh yếu rãi rác ở một số môn vẫn còn, do mất kiến thức cơ bản trong hè. Như vậy việc phụ đạo học sinh yếu là một yêu cầu cần thiết, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng học sinh.

Qua thăm nắm tình hình học sinh học các môn học (Toán – lý – Hóa- Văn –T.Anh) trong tháng 9 năm 2019-2020, vẫn còn khá nhiều học sinh học chưa hiệu quả.

2. Tổ chức thực hiện

a) Xác định môn tổ chức phụ đạo

            Về nguyên tắc môn học nào còn học sinh yếu thì phải tổ chức phụ đạo, tuy nhiên tập trung chủ yếu vào các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý ở các khối 6,7,8,9 và môn  Hoá ở khối lớp 8;9

b) Xác định thời gian phụ đạo

Giáo viên dạy các tiết tăng cường 2 buổi / ngày, trong quá trình dạy, bố trí một cách hợp lý, quan tâm bổ sung kiến thức cơ bản cho học sinh còn yếu ở môn mình được phân công dạy 2 buổi/ ngày.

Thời gian tổ chức phụ đạo: trong cả năm học(HKI từ tháng 10/2019 đến 12/2019; HKII từ  1/2019 đến hết tháng 4/2019)

c) Nội dung phụ đạo

            Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, ôn tập luyện tập những kiến thức cơ bản cần đạt, theo nội dung phân phối chương trình giáo viên đã soạn giảng và đăng ký kế hoạch giảng dạy (lớp 2 buổi/ngày) năm học 2019-2020.

            Căn cứ vào đặc điểm, tình hình chất lượng của học sinh ở từng lớp, từng khối, giáo viên có kế hoạch thiết kế soạn giảng nội dung kiến thức linh hoạt phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến phần nội dung ôn tập củng cố cho đối tượng học sinh yếu, chậm tiếp thu,…

            Chú ý các tiết ôn tập, hướng dẫn kiểm tra định kỳ.

3. Biện pháp

- Ban giám hiệu, tổ chuyên môn có kế hoạch phụ đạo ngay từ đầu năm học.

- Giáo viên bộ môn phải phân loại học sinh yếu: học sinh yếu do mất căn bản từ lớp dưới, học sinh có khả năng học nhưng lười học, hoặc học sinh ít được sự quan tâm của phụ huynh từ đó giáo viên bộ môn phân tích nguyên nhân để tìm ra biện pháp khắc phục hợp lý và có hiệu quả.

- Giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh yếu, nộp danh sách học sinh yếu, lên kế hoạch phụ đạo.

+ Giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp theo PCCM dạy 2 buổi/ngày đã hoàn chỉnh từ đầu năm, tiến hành khảo sát chất lượng học sinh đối với môn học.

+ Nội dung biên soạn trong giáo án dạy 2 buổi/ngày đảm bảo phù hợp các đối tượng, trong đó phải có nội dung dành cho đối tượng học chưa tốt (học yếu) các môn mình đảm trách.

+ Riêng các môn không dạy 2 buổi/ ngày (gồm các môn: Sử, Địa, GDCD, Tin, Công nghệ, sinh học), nếu có học sinh yếu môn mình phụ trách, thầy cô lập danh sách và tiến hành sắp xếp thời gian phụ đạo cho các em. (tập trung chủ yếu vào các tiết 5 buổi sáng hoặc các tiết 4 buổi chiều).

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt với giáo viên bộ môn nắm danh sách và theo dõi hoạt động học tập của các em thường xuyên.

- Nhà trường kết hợp với cha mẹ học sinh để có biện pháp can thiệp kịp thời.

- Tổ trưởng giám sát và kiểm tra hàng tháng.

- Giáo viên bộ môn trong quá trình dạy cần hướng dẫn học sinh cách tự học và cách chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

- Giáo viên bô môn thông báo kịp thời đến giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu những trường hợp không đi học phụ đạo.

- Nhà trường kết hợp với phụ huynh học sinh để có biện pháp can thiệp kịp thời.

4. Chế độ báo cáo

Học kỳ 1: Lần 1(15/11/2019); Lần 2(20/12/2019);

Sơ kết công tác phụ đạo học kỳ I: (10/01/2020)

Học kỳ 2: Lần 1 (27/2/2020); Lần 2(26/3/2020);

Tổng kết công tác phụ đạo năm học: (30/04/2020)

III. QUI ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

1. Đối với Ban giám hiệu

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh Yếu;
Quản lý, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

2. Đối  với Tổ trưởng chuyên môn

Chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về công tác quản lý tổ viên trong việc thực hiện phụ đạo học sinh yếu.

Phân công giảng dạy và quản lý, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của giáo viên; điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

Theo dõi diễn biến chất lượng học sinh theo từng tháng và tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm việc phụ đạo.

Thực hiện chế độ báo cáo về chuyên môn trường. (theo mẫu phụ lục)

3. Đối với giáo viên bộ môn

Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch phụ đạo đã được thống nhất ở tổ chuyên môn và kế hoạch của nhà trường. Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ, giúp các em đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học.
           Trong quá trình phụ đạo cần lưu ý nắm bắt được đối tượng, năng lực nhận thức, phát hiện hổng về kiến thức, chưa có phương pháp nhận thức môn học, thống nhất về nội dung giảng dạy giữa chính khóa, phụ đạo, và tự học, sử dụng các hình thức tổ chức học tập, phát huy ưu thế học nhóm trong đó chú trọng sự tương trợ giữa học sinh học khá dành cho học sinh học yếu nhằm nâng cao hiệu quả tiết học, không khí học tập sôi nổi, học sinh học tập tích cực.

Thông báo thường xuyên về tình hình phấn đấu, học tập của học sinh cho GVCN để có biện pháp giáo dục.

Nghiêm cấm việc dạy thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh nhà giáo, làm mất lòng tin của học sinh và phụ huynh, đến nhà trường và giáo viên.

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm

Phối hợp với giáo viên bộ môn quản lý, đôn đốc, động viên học sinh còn yếu cố gắng nhiều hơn trong học tập.

Thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để phối hợp, động viên các em tham gia học tập đầy đủ.

Thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh về quá trình giảng dạy, bồi dưỡng của giáo viên bộ môn với lớp, nhằm ngăn chặn thái độ, hành vi tiêu cực gây tổn hại đến quyền lợi của người học, mục tiêu, uy tín nhà trường.

Tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng với cha mẹ học sinh về quan điểm, lập trường, thái độ nghiêm túc của nhà trường về vấn đề phụ đạo học sinh yếu

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học phụ đạo học sinh yếu năm học 2019 -2020 của trường THCS Lê Hồng Phong, đề nghị các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được phân công và kế hoạch của nhà trường. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc, cần trao đổi với BGH để giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH;                                     
- Các TTCM (để thực hiện);
                                                                  

- Đoàn thể (để phối hợp);                                                                                         

- Lưu VT.                                                                                             

                                                                                                      Huỳnh Đức Hòa

Tải về: 7-10 PDHSY 2019-2020 LHP.doc

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 162
Tháng 04 : 893
Năm 2021 : 2.461