Năm học 2019-2020 có thể được xem là năm học dài nhất do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng bằng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ...