Tuesday, 20/04/2021 - 20:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Hồng Phong

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI LỊCH SỬ 8

Tài liệu đính kèm: Tải về

Giúp các em ôn tập kiến thức cơ bản HKI năm học 2019-2020

Chúc các em ôn tập tốt!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

 
 

 

I. Trắc nghiệm.

Câu 1:  Người thành lập Trung Quốc Đồng minh hội là

A. Viên Thế Khải.         B.Tôn Trung Sơn.       C. Khang Hữu Vi.      D. Lâm Tắc Từ.

Câu 2:  Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn có nội dung chính là

A. dân tộc độc lập, dân quyền tự do, đánh đổ Mãn Thanh.

B. đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc.

C. dân tộc độc lập, dân quyền tư do, dân sinh hạnh phúc.

D. dân tộc độc lập, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất.

Câu 3: 10/10/1911 khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở

A. Nam Kinh.                B. Bắc Kinh.              C.Vũ Xương.              D.Thượng Hải.

Câu 4: Chính phủ lâm thời Nam Kinh được thành lập ngày

A. 24/12/1911.   B. 26/12/1911.                        C. 28/12/1911.           D. 29/12/1911.

Câu 5: Nước tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới là nước

A. Mĩ .               B. Nga.            C. Anh.           D. Pháp.

Câu 6: Thời gian diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp Anh là

A. những năm 60 của thế kỉ XVI.         B. những năm 60 của thế kỉ XVII.                   

C.  những năm 60 của thế kỉ XVIII.     D. những năm 60 của thế kỉ XIX.                    

Câu 7: Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra đầu tiên trong ngành 

A. luyện kim.                 B. dệt.             C. đóng tàu.                D. khai mỏ.    

Câu 8: Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp về xã hội là

A. hình thành giai cấp tư sản và vô sản.            B. hình thành giai cấp tư sản và nông dân.

C. hình thành giai cấp địa chủ và nông dân.     D. hình thành giai cấp tư sản và địa chủ.

Câu 9: Ngày 9/1/1905 đã diễn ra sự kiện gì ?

          A. Khởi nghĩa của binh lính chiến hạm Pô – tem- kin.

B. Khởi nghĩa vũ trang ở Mat - xcơ - va.

C. Cuộc biểu tình của 14 vạn công nhân Pê – tec- bua.

          D. Thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga.

Câu 10: Từ nửa sau thế kỷ XVIII, sản xuất bằng máy móc được tiến hành đầu tiên ở quốc gia nào?

A. Anh.             B. Pháp.                      C. Đức.                       D. Mỹ.                                                                               

Câu 11:  Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là

A. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.                B. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

C. quân phiệt hiếu chiến.                               D. phong kiến quân phiệt.

Câu 12: Đến cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Đức có vị trí

A. đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ.                  B. đứng thứ nhất thế giới.

C. đứng thứ ba thế giới, sau Mĩ, Anh.                      D. đứng thứ tư thế giới, sau Mĩ, Anh, Pháp.

Câu 13: Thuộc địa của Anh ở Châu Á là:

A. Việt Nam – Mã Lai - Ấn Độ.                    B. Miến Điện – Mã Lai - Ấn Độ.

C. Campuchia -  Ấn Độ - Miến Điện.                       D. Lào – Mã Lai – Miến Điện.

Câu 14: Thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là:

A. Mã-lai – Lào – Brunây.                             B. Miến Điện – Việt Nam – Campuchia.

C. Việt Nam – Lào – Campuchia.                 D. Inđônêxia – Lào - Việt Nam.

Câu 15: Nội dung nào là nhân tố “ chìa khóa” trong cải cách Minh Trị?

A. Cho phép nông dân mua bán ruộng đất. B. Phát triển khoa học – kĩ thuật.

C. Đổi mới quân đội.                                      D. Đổi mới giáo dục.

Câu 16 : Nội dung nào sau đây không phải  ý nghĩa của cuộc cách mạng (Nga) 1905-1907

A. Giáng một đòn nặng nề vào bọn thống trị và tư sản.

B. Làm suy yếu chế độ Nga hoàng.

C. Là tổng cuộc diễn tập tạo nên điểm xuất phát cho cách mạng tháng năm 1917.

D. Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đát nước Nga.

Câu 17:  Nội dung nào sau đây không phải là bài học kinh nghiệm cách mạng Nga 1905-1907 ?

A. Cách mạng muốn thành công phải biết tổ chức, tập hợp đoàn kết được các tầng lớp nhân dân.

B. Cách mạng muốn thành công phải dựa vào sự giúp đỡ hoàn toàn các nước trong khu vực.

C. Phải kiên quyết đánh đỗ chế độ phong kiến.

D. Phải kiên quyết đánh đỗ chế độ tư sản, xây dựng chế độ mới của dân, do dân, vì dân.

Câu 18: Nguyên nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại cách mạng Nga 1905-1907?

A. Được sự giúp đỡ của Mĩ.

B. Do khối liên minh công nông chưa vững chắc.

C. Quân đội chưa ngã hẳn về phía cách mạng.

D. Thế lực Nga hoàng còn mạnh.

Câu 19: “Cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa đánh đỗ chính quyền của giai cấp tư sản, thành lập chuyên chính vô sản. Trước mắt là đánh đỗ chế độ Nga hoàng, thành lập nước cộng hòa, thi hành những cải cách dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân” (SGK Lịch sử 8/49) là cương lĩnh của Đảng nào?

A.  Đảng Tự do Anh.                B. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

C. Đảng Dân chủ Mĩ.                D. Đảng Cộng hòa Mĩ.

Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân Chiến tranh thế giới thứ nhất?

          A. Sự phát triển không đồng đều chủ nghĩa tư bản. 

          B.Mâu thuẩn giữa đế quốc với đế quốc.

          C. Các nước đế quốc muốn cả thế giới phát triển.   

          D. Mâu thuẩn về thị trường và thuộc địa.

Câu 21: Bọn quân phiệt Đức, Áo – Hung gây chiến tranh nhằm mục đích chính là gì?

A. Chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới.              B. Trả thù cho Thái tử Áo – Hung.   

C. Lật đổ chế độ phong kiến.                                    D. Tiêu diệt nước Nga Xô viết.

Câu 22: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại của phe Liên minh ở giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.  Mĩ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước.                                         

B. Cách mạng ở Đức, Áo – Hung thắng lợi.          

C. Phe Liên minh bị dàn trải lực lượng trên chiến trường rộng lớn.       

D. Nhà nước Xô Viết rút khỏi chiến tranh.

II. Tự luận:

Câu 1. Trình bày diễn biến của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Sau khi cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, năm 1919, Giôn Rít- nhà văn Mĩ đã công bố tác phẩm “ Mười ngày rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 hãy giải thích lí do vì sao Giôn Rít lại đặt tên cuốn sách như vậy.

Câu 2. Vì sao đến cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp?

Câu 3. Hoàn cảnh lịch sử và tính chất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Lê-nin có vai trò như thế nào đối với cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

 Câu 4. Vì sao cuộc khủng hoảng năm 1929- 1933 được gọi là cuộc “khủng hoảng thừa” ?

Câu 5. Phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918). Theo em, chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình thế giới ngày nay?

Câu 6. Nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ph.Ru-dơ-ven? Tác dụng của Chính sách mới?

Câu 7. Trình bày sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh và những hệ quả của nó.

Câu 8. Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mĩ.

Câu 9. Tình hình chính trị, xã hội Pháp trước cách mạng có gì đặc biệt? Vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp ở Pháp, vị trí, quyền lợi của các đẳng cấp này trong xã hội Pháp trước cách mạng?

Câu 10. Trong cuộc cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII, thời kì nào được coi là đỉnh cao của cách mạng? Vì sao?

Câu 11. Vì sao nói “ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất”?

Câu 12. Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? So sánh với guyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất có điểm gì giống và khác nhau?

Câu 13. Lập niên biểu về phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX theo mẫu.

Năm

Phong trào

Nội dung chủ yếu

Kết quả

Đầu TK XIX

 

 

 

1831

 

 

 

1844

 

 

 

1836-1847

 

 

 

Câu 14. Lập niên biểu các sự kiện chính về cách mạng 1905-1907 ở Nga theo nội dung: Thời gian, diễn biến, kết quả.

Thời gian

Diễn biến

Kết quả

9-1-1905

 

 

5-1905

 

 

6-1905

 

 

12-1905

 

 

 

Câu 15. Lập bảng so sánh điểm khác nhau giữa các cuộc cách mạng tư sản với các cuộc cách mạng vô sản.

Khác nhau

Cách mạng tư sản

Cách mạng vô sản

Mục đích,

 nhiệm vụ

 

 

Lãnh đạo

 

 

Lực lượng

 

 

Xu hướng phát triển

 

 

 

Câu 16. Lập bảng niên biểu về các phát minh máy móc của cách mạng công nghiệp Anh.

Thời gian

Các phát minh

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 162
Tháng 04 : 893
Năm 2021 : 2.461