Monday, 18/01/2021 - 18:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Hồng Phong

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI SINH HỌC 9

Tài liệu đính kèm: Tải về

Giúp các em ôn tập kiến thức cơ bản HKI năm học 2019-2020

Chúc các em ôn tập tốt!

ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 9 HỌC KỲ I – NGHỈ DO DỊCH COVID 19

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

LÝ THUYẾT:

Câu 1: Phát biểu nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 quy luật này.

Câu 2: Đột biến gen là gì? Hãy nêu một ví dụ về đột biến gen có lợi cho bản thân sinh vật cũng như đối với người sản xuất.

Câu 3: Cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của AND ?

Câu 4: So sánh sự khác nhau giữa thường biến và đột biến.

Câu 5: Trình bày sự biến đổi hình thái NST trong quá trình nguyên phân. Ý nghĩa của nguyên phân.

Câu 6: Chức năng của prôtêin ?

Câu 7: So sánh ADN với ARN?

Câu 8: Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n +1) và

(2n – 1) ?

Câu 9: Mức phản ứng là gì ? Cho ví dụ.

Câu 10: Trẻ đồng sinh cùng trứng giống và khác trẻ đồng sinh khác trứng ở điểm nào?

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Câu 1: Ở lúa, gen A quy định tính trạng cây cao, a: cây thấp. Gen B quy định tính

trạng chín sớm, b: chín muộn. Cho cây lúa cao, chín sớm, lai với cây thấp, chín muộn, F1thu được: 1901 cây cao, chín sớm; 1899 cây thấp, chín muộn. Xác định kiểu gen của P?

Câu 2: Ở một loài thực vật khi nghiên cứu tính trạng màu hoa do 1 gen quy định người ta thu được kết quả sau:

Phép lai

Bố ,mẹ

                          Con

 

 

 

Đỏ

Trắng

1

Đỏ x Trắng

82

78

2

Đỏ x Đỏ

118

39

3

Đỏ x Đỏ

90

0

4

Đỏ x Trắng

74

0

Xác định tính trội lặn,kiểu gen của P.

Câu 3: Lợn có bộ NST 2n = 38.

Có 20 tinh bào bậc I và 30 noãn bào bậc I giảm phân. Xác định:

     a) Số tinh trùng được tạo ra và số nhiễm sắc thể của chúng.

     b) Số trứng được tạo ra và số nhiễm sắc thể của chúng.

     c) Số hợp tử được tạo ra và số nhiễm sắc thể của chúng

Câu 4: Bộ NST của ruồi giấm được kí hiệu : AaBbDdXY. Viết kí hiệu bộ NST ở kì dầu và kì cuối của quá trình nguyên phân diễn ra bình thường.

Câu 5: Gen B có 390 Guanin và có tổng số liên kết hyđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen b.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 557
Năm 2021 : 557